Forkynnelse og forbønn for syke – bare et tastetrykk unna

Hver onsdag kl. 20.00–20.30 og kl. 21.00–21.30

 Ring 820 43 230 

(Inngangkollekt kr 100,– fasttelefon, for mobiltelefon er det en annen pris.
Beløpet blir belastet din telefonregning som et engangsbeløp for hele møtet.)

Lytt til forkynnelse og motta forbønn sammen med andre som har ringt TeleKirken. Svein-Magne Pedersen ber for helse og frelse over telefonen.

Ring til oss i TeleKirken hver onsdag, vi åpner kl. kl. 20.00 og kl. 21.00.

Mer informasjon om TeleKirken