Misjonen Jesus Leger – Misjonsaktiviteter

Misjon til store deler av verden: Fra stiftelsens helbredelsessenter ber Svein-Magne for nærmere 70.000 enkeltmennesker hvert år (telefoner, møter, brev, e-poster og personlig fremmøte). Han holder helbredelsesmøter og seminarer om helbredelse i inn- og utland, i kirker, samfunnshus, på hoteller og på Alternativmesser. Han holder kampanjer i inn- og utland hvor hovedfokuset er på frelse og helbredelse. I 2005 Startet Pedersen med TV. De første to årene ble programmet «Miraklet er ditt» sendt over 52 land i Europa igjennom Gospel Channel. Her er en nærmere oversikt og virket:

 

Oversikt

 


 

1. TV-sendinger til Skandinavia. MJL sender TV-programmet «Miraklet er ditt» ukentlig på norsk til seere i Skandinavia via TV Visjon Norge. Det begynte i 2011.

2. TV-sendinger til 120 land. MJL sender TV-programmet «The Miracle is Yours» ukentlig på flere språk til ca. 120 land: Asia, Midt-Østen, Nord- og Øst-Afrika, Canada og hele Europa. Planen er å nå hele verden med TV-programmet. TV-sendinger over Canada siden 2010. Kanal 10 Asia fra 2013. Gospel Channel Europe fra 2013. «7 Star TV» over Pakistan fra 2014.

3. Møtekampanjer. MJL arrangerer møtekampanjer i inn- og utland. Her får mange høre evangeliet. Mange blir frelst og helbredet.

4. MJL støtter misjon blant Canadas indianere (stammen Sto:lo Nation i Bristish Columbia, gjennom Chilliwack Native Pentecostal Church), samt skandinaver i denne provinsen.

5. MJL gir støtte til arbeid blant rusmisbrukere. MJL støtter et arbeid blant rusmisbrukere i British Columbia, Canada.

6. MJL støtter misjon i Moldova. MJL har startet misjon i Europas fattigste land, Moldova fra 2012. MJL støtter et ektepar fra Moldova som virker i fengsler og på barnehjem.

7. MJL bygger mange barnehjem i India. Fra 2012 til nå er 24 blitt bygget: De 10 første i staten Orissa. De sto ferdig den 22. juni 2013. Her er det plass til 1000 foreldreløse barn. De 14 neste barnehjemmene er blitt bygd i storbyen Chennai – også med plass til 1000 foreldreløse barn. De sto ferdig den 30. januar 2016. Arbeidet er blitt utført i samarbeid med den indiske stiftelsen Sharing Hands Trust.

8. Støtte til misjon i India. MJL støtter også en annen stiftelse i India: Maranatha Visvasa Samajam med hovedsete utenfor Hyderabad. Støtten går til et barnehjem og 10 nasjonale misjonærer som bygger og driver menigheter i India.

9. MJL støtter misjon blant spedalske i Chennai. Denne støtten går gjennom Sharing Hands Trust.

10. MJL bygger brønner for de kasteløse i India. Dette er på gang utenfor storbyen Chennai. Målet er å bygge 27 brønner med kirke, skole, helse- og opplæringssenter for de kasteløse i dette distriktet av India. Øvrigheten gir ikke de kasteløse skole- og helsetilbud.

11. MJL støtter misjon i Tanzania gjennom stiftelsen New Life Foundation i byen Moshi (fra 2016).

12. Forbønn på telefonen. MJL tilbyr forbønn på telefonen hver dag fra mandag til fredag (kl. 09 til 16). Telefon: 820 750 70. Tusener ringer og mange får hjelp.

13. MJL driver en Telekirke («Telefonkirken») med to møter, hver på en halv time, hver onsdag kl. 20.00 til 20.30 og 21.00 til 21.30. Telefon: 820 43 230. Så vidt vi vet, er denne form for kirke den eneste i sitt slag i verden.

14. Andakt over telefonen. MJL har to andaktstelefoner: 820 750 80 og SOS Helse: 820 75005.

16. Forlagsvirksomhet: Gjennom Forlaget Legedom utgir MJL egne bøker, hefter, traktater, samt CD- og DVD-utgivelser. 17. MJL utgir bladet Legedom som nå har et opplag på ca. 45.000 og en leserkrets på nærmere 200.000 (4 % av Norges befolkning).18. MJL har en bladmisjon. Bladet Legedom blir massedistribuert til kommuner rundt om i hele Norge.

19. Brevkurs. «Nasaretskolen» – brevkurs med fokus på helbredelse.

20. Brevkurs. «Veien Videre» – to kurs (del 1 og del 2) for nyfrelste og andre interesserte som vil bli kjent med kristendommens ABC.

21. Brevmisjon. MJL sender hvert år ut nærmere 200.000 brev til syke og venner av MJL som trenger oppmuntring og hjelp.

22. Forbønn på senteret. Hver torsdag arrangerer MJL forbønn for syke på senteret i Vennesla hvor folk fra hele Norge og andre land kan komme for å søke hjelp: Mirakeltorsdag. Her må man ha time til forbønn. Svein-Magne ber for syke.

23. En lørdag hver 6. uke arrangerer MJL helbredelsesmøter på helbredelsessenteret i Vennesla: Mirakellørdag. Hit kan hvem som helst komme uten å ha time på forhånd for å få forbønn av Svein-Magne. Møtene på Mirakellørdag begynner alltid kl. 13.00, men dørene åpnes kl. 11.00. Alle som vil ha forbønn, mottar kølapp.

Til slutt: Dette er en oversikt over MJLs historie og virkegrener. Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mere om MJL, eller om du vil være med på å støtte stiftelsen i det rike virket som blir drevet ut fra basen i Vennesla.

Hvert år blir flere tusen frelst og helbredet i MJLs arbeid i store deler av verden. De som støtter MJL, sår i veldig god jord. Fruktene kan du lese om i bladet Legedom.